Višegradska 26, Beograd

Udruženje za hipertenziju Srbije

VII Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

VII Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

ŠKOLA HIPERTENZIJE 2023

Beograd, 02.novembar,2023.


Hotel MONA PLAZA, Beograd

02.11.2023.
Hotel MONA PLAZA, Beograd

Poštovani,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na VII SIMPOZIJUM UDRUŽENJA ZA HIPERTENZIJU SRBIJE Arterijska hipertenzija u svetlu novih preporuka” – Škola za hipertenziju, koji će se održati u Beogradu, u Hotelu Mona Plaza u četvrtak 02. novembra 2023. godine.

Posebna pažnja biće posvećena dostignućima u prevenciji, dijagnostici, lečenju arterijske hipertenzije sa ciljem sprečavanja komplikacija nastalih kao posledica neadekvatnog pristupa lečenja arterijske hipertenzie. O svim ovim temama govoriće eksperti iz naše zemlje.

Značaj multidisciplinarnog pristupa u lečenju i dijagnostici arterijske hipertenzije otvara široki prostor za stručnjake iz razluičitih oblasti medicine koji će predstavljanjem svojih naučnih dostignuća i iskustava, doprineti adekvatnom rešavanju problema arterijske hipertenzije.

Rad Simozijuma biće organizovan kroz  usmene prezentacije i radionice.

Pozivamo Vas da aktivno ušestvujete u radu Simpozijuma.

S poštovanjem,

Prof. dr Vesna Stojanov, Predsednica UHS

SKANU
ESH - logo

INFO
ŠKOLA HIPERTENZIJE 2023​

HOTEL MONA PLAZA - BEOGRAD

MONA PLAZA
Cara Uroša 62-64, Beograd, Srbija
Phone: +381(0)11 4024670

MONA PLAZA - GOOGLE MAPS

Pogledajte i saznajte putanju do mesta gde će se održati Škola hipertenzije - Hotel Mona Plaza, Beograd.

FAR&AWAY

Za sve dodatne informacije u vezi događaja, kao i digitalne platforme PRO4PRO, možete se obratiti i kontaktirati Agenciju FAR&AWAY

SPONZORI KONGRESA