Višegradska 26, Beograd

Udruženje za hipertenziju Srbije

PROGRAM I PREDAVANJA

Sesije

* Sesije čine tri do četiri predavanja, OGRANIČENOG trajanja do 10 minuta (osim u slučajevima kada je to UNAPRED drugačije dogovoreno).
* Prezentacije na CD-u ili USB-u treba dostaviti tehničkom osoblju najkasnije dva sata pre početka sesije ili poslati pre početka kongresa na e-mail adresu vesna.stojanov@uhsrb.rs.
* Nema ograničenja u veličini prezentacije, ali se ne preporučuje da bude veća od 50 MB. Prezentacija sa ličnog notebook-a se ne preporučuje zbog vremenskog ograničenja, ali je moguća.

Zvanični jezik

* Zvanični jezik: SRPSKI, ENGLESKI
* Prezentacije evropskih eksperata biće na engleskom jeziku.
* Simultani prevod biće obezbeđen za predavanja evropskih eksperata 6.marta, 2020.godine.

Registracija

* Registracija za lekare je 120€, za specijalizante, medicinske sestre / tehničare je 50€ (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS).
* Za sve predavače registracija je besplatna.
* U cenu kotizacije je uključeno prisustvo sesijama i simpozijumima, sertifikat, kongresni materijal (torba, bedž, program), kafe pauze, osveženje i ručak.
Registracioni pult će biti otvoren od četvrtka 05. Marta 2020, od 13:00 časova

Sertifikati

* Program Kongresa će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije.
* Sertifikati će se preuzimati lično na Registracionom pultu u subotu, 07. marta 2020, godine po završenim predavanjima.