KONTAKT

Organzacija kongresa:

Udruženje za hipertenziju Srbije

Multidisclipinarni Centar za polikliničku dijagnostiku, praćenje i lečenje poremećaja krvnog pritiska, klinika za Kardiologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

Adresa

Websajt

UHSRB - logo

Tehnička realizacija kongresa poverena je Turističkoj agenciji:

Far&Away

Adresa

Telefon