PREDAVAČI

DOMAĆI PREDAVAČI / FACULTY
1Prof. dr Ana Đorđević Dikić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za kardiologiju, UKCS
2Prof. dr Aleksandar Vuksanović Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za urologiju, UKCS
3Prof. dr Bosiljka Vujisić Tešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (u penziji)
4Prof. dr Branko Jakovljević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
5Prof. dr Dejan Nešić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za medicinsku fiziologiju
6Prof. dr Dejan Sakač, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine-Sremska Kamenica
7Prof. dr Dejana Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za neurologiju UKCS
8Prof. dr Dejana Popović, Klinika za kardiologiju UKCS
9Prof. dr Dimitra Oštrić Kalimanovska, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (u penziji)
10Prof. dr Dragan Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
11Prof. dr Dragan Lović, Singidunum Univerzitet, fakultet zdravstvenih studija Niš
12Prof. dr Goran Koraćević, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
13Prof. dr Goran Tasić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za neurohirurgiju, UKCS
14Prof. dr Ivan Stefanović, Klinika za očne bolesti, UKCS
15Prof. dr Ivan Tasić, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
16Prof. dr Ivana Nedeljković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Klinika za kardiologiju, UKCS
17Prof. dr Jasmina Ćirić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS
18Prof. dr Katarina Lalić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS
19Prof. dr Katarina Paunović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
20Prof. dr Lazar Davidović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju UKCS
21Prof. dr Milan Latas, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za psihijatriju UKCS
22Prof. dr Miloš Žarković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS
23Prof. dr Mirjana Kostić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Univezitetska dečja klinika
24Prof. dr Miroslav Marković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, UKCS
25Prof. dr Miroslav Vukosavljević, Klinika za oftalmologiju, VMA
26Prof. dr Miroslava Gojnić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Univerzitetski Klinički centar Srbije
27Prof. dr Nada Dimković, Medicinski fakulteta Univerziteta u Beogradu (u penziji)
28Prof. dr Nađa Vasiljević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Institut za higijenu
29Prof. dr Nebojša Despotović, Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu, KBC Zvezdara,
30Prof. dr Petar Bulat, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za Medicinu rada
31Prof. dr Sanja Mazić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za medicinsku fiziologiju
32Prof. dr Sonja Smiljić, Univerzitet u Prištini , Medicnski fakultet Kosovska Mitrovica
33Prof. dr Svetlana Apostolović, Medicinski fakultete Univerziteta u Nišu, Klinia za KVB, UKC Niš
34Prof dr Svetozar Putnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za kardiohirurgiju, UKCS
35Prof. dr Vesna Stojanov, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za kardiologiju, Multidisciplinarni centar za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska, UKCS
36Prof. dr Višnja Ležajić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za nefrologiju UKCS
37Prof dr Vladimir Mitov, Zdravstveni Centar Zaječar
38Prof. dr Vladimir Zdravković, Medicinski fakultete Univerziteta u Kragijevcu, Klinika za kardiologiju, KC Kragujevac
39Prof. dr Zorana Vasiljević Pokrajčić, Medicinski fakultet u Beogradu (u penziji)
40Prim. dr Maja Nikolić Despotović, KBC Zvezdara,Beograd
41Doc. dr Brankica Spasojević Dimitrijević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Univezitetska dečja klinika
42Doc. dr Danijela Trifunović-Zamaklar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Klinika za kardiologiju, UKCS
43Doc. dr Dejan Marković Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu Klinika za kardiohirurgiju, UKCS
44Doc. dr Dragana Ristić, Klinika za oftalmologiju, VMA
45Doc. dr Igor Stefanović Medicinski fakultete Univerziteta u Beogradu, Univerzitetska dečja klinika
46Doc. dr Milan Radovanović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Klinika za kardiologiju, UKC Kragujevac
47Doc. dr Aleksandra M. Pavlović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
48Doc. dr Biljana Nedeljković Beleslin, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKCS
49Doc. dr Milija Mijajlović Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za neurologiju, UKCS
50Doc. dr Miloš Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Klinika za endokrinologiju i bolesti metabolizma, UKCS
51Doc. dr sci med Gordana Mihajlović, KBC Zvezdara, Beograd
52Doc. dr Zorana Pavlović, Klinika za psihijatriju, UKCS
53Doc. dr Tamara Stojmenović Antić, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Univerzitet Singidunum, Beograd
54Ass. dr Aleksandar Janićijević, Klinika za neurohirurgiju, UKCS
55Ass. dr Bojan Čegar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za urologiju, UKCS
56Ass. dr Emilija Nestorović Klinika za kardiohirurgiju, UKCS
57Ass. dr Jovana Todorović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCS
58Ass. dr Ksenija Jovanović Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, UKCS
59Ass. dr Milan Perović, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCS
60Ass. dr Mirjana Cvetković, Univezitetska dečja klinika, Beograd
61Ass. dr Nikola Repac Klinika za neurohirurgiju, UKCS
62Ass. dr Ranko Trailović, Centar za anestezioogiju, UKCS
63Ass. dr Stefan Dugalić, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, UKCS
64Ass. dr Vladimir Tutuš, Centar za anesteziologiju i reanimaciju, UKCS
65Ass. dr Miloš Matković Klinika za kardiohirurgiju, UKCS
66Mr. Dr Olga Petrović, Klinički centar Srbije – Kabinet za ehokardiografiju
67Dr Aleksandar Aleksić, Euromedic, Beograd
68Dr Aleksandar Jolić, Zdravstveni Centar Zaječar
69Dr Boris Džudović, Vojnomedicinska akademija Beograd, Klinika za urgentnuinternu medicine
70Dr Borivoje Lukić, UKCS
71Dr Branko Stanković, Klinika za urologiju, UKCS
72Dr Danijela Lepojević -Stefanović, KBC Zvezdara, Beograd
73Dr Dragana Adamović, Zdravstveni Centar Zaječar
74Dr Dragana Atanasijević, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
75Dr Dragana Jović, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
76Dr Dragoslav Nestorović, Centar za radiologiju i MRI, UKCS
77Dr Đorđe Stevanović, Klinika za kardiologiju, UKC Kragujevac
78Dr Ljiljana Marić Stepanović, Klinika za kardiologiju, UKC Kragujevac
79Dr Marija Marjanović, Centar za hiprtenziju, Klinika za kardiologiu UKCS
80Dr Marija Popović, Klinika za kardiologiju, UKC Kragujevac
81Dr Marina Ostojić, Klinika za kardiologiju, UKCS
82Dr Marko Dimitrijević, Zdravstveni Centar Zaječar
83Dr Milan Nikolić, Zdravstveni Centar Zaječar
84Dr Mina Poskurica, Klinika za kardiologiju, UKC Kragujevac
85Dr Nenad Radivojević, Multidisciplinarni centra za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska, Klinika za kardiologiju UKCS
86Dr Igor Nikolić, Klinika za neurohirurgiju, UKCS
87Dr Tamara Urošević, Euromedik, Beograd