PROGRAM

VIII Nacionalni kongres Udruženja za hipertenziju Srbije sa međunarodnim učešćem

24.11 – 26.11.2022.
Hotel MONA PLAZA, Beograd

PRVI DAN: ČETVRTAK
24.11.2022.
Sala Donji Dorćol
08.00 – 09.00REGISTRACIJA UČESNIKA
09.00 – 09.15Vesna StojanovZnačaj multidisciplinarnog pristupa arterijskoj hipertenziji
09.15 – 10.15SESIJA
Arterijska hipertenzija i preventiva
Moderatori:Petar Bulat, Branko Jakovljević
Petar BulatUticaj toksičnih materija na kardiovaskularni sistem-primer olova
Branko JakovljevićUloga ishrane u prevenciji i lečenju arterijske hipertenzije
Sonja SmiljićUticaj mediteranske dijete na krvni protisak
Nađa VasiljevićAntihipertenzivni potencijal suplemenata
Diskusija
10.15 – 10.45SESIJANovine u dijagnostici arterijske hipertenzije
Moderatori: Vesna Stojanov
Vesna StojanovŠta je novo u dijagnostici arterijske hipertenzije
Marija MarjanovićUloga impedansne kardiografije pri izboru antihipertenzivne terapije
Dejana PopovićSrčana slabost sa visoko-normalnom ejekcionom frakcijom kod hipertoničara
Diskusija
10.45 – 11.15 SESIJAArterijska hipertenzija iz ugla fiziologa
Moderatori:Dejan Nešić, Sanja Mazić
Dejan Nešić Nervna i humoralna regulacija arterijskog krvnog pritiska
Sanja Mazić Arterijski krvni pritisak kod profesionalnih sportista
Diskusija
11.15 – 11.30KAFE PAUZA
11.30 – 12.30SESIJA:
Udruženja za sportsku kardiologiju i Udruženja za hipertenziju Srbije
Hipertenzija i fizička aktivnost: kada je rizik, a kada lek?
Moderatori: Ivana Nedeljković, Vesna Stojanov
Tamara Stojmenović AntićHipertenzija i vežbanje: Da li su sve vežbe iste?
Olga PetrovićHiperterofija leve komore u sportu
Marina OstojićVežbanje kao lek za hipertenziju : doza i trajanje
Nenad RadivojevićLekovi i doping sredstva u sportu: Rizik koji je nedozvoljen
Ivana NedeljkovićZaključak iz preporuka
Diskusija
12.30 – 13.15SESIJAArterijska hipertenzija iz ugla psihijatra i kardiologa
ModeratorI:Milan Latas, Vesna Stojanov
Milan LatasGde se sreću kardiologija i psihijatrija u lečenju HTA?
Zorana PavlovićUticaj psihofarmakoterapije na kardiovaskularni sistem
Vesna Stojanov, Milan Latas, Zorana Pavlović Prikaz slučaja
13.15 – 13.45

Simpozijum: Boehrnger Ingelheim

Branislava IvanovićEmpagliflozin kroz ceo spektar lečenja srčane slabosti
Diskusija
13.45 – 14.45RUČAK
14.45 – 15.45SESIJATerapijski izazovi u lečenju simptoma donjeg urinarnog trakta (LUTS)
Moderatori: Aleksandar Vuksanović, Vesna Stojanov
Aleksandar VuksanovićPrimena inhibitora 5 alfa reduktaze
Bojan ČegarPrimena alfa blokatora
Branko StankovićPrimena PDI5 ihibitora
Alksandar Vuksanović, Bojan Čegar, Branko StankovićKombinovana terapija LUTS-a 2022.
15.45 – 16.15

Simpozijum: PharmaSwiss

Savremeni trendovi u lečenju hipertenzije
Branislava IvanovićOčekujemo više od kontrole hipertenzije?
Svetlana Apostolović1+1>2
Nikola RadovanovićMesto i uloga β-blokatora u lečenju hipertenzije?
16.15 – 17.15SESIJAArterijska hipertenzija iz ugla vaskularnog hirurga
Moderatori:Lazar Davidović, Mroslav Marković
Lazar Davidović Disekcija aorte tip B
Miroslav Marković Venska tromboza u eri Covid-19 pandemije
Ranko Trailović Hipertenzija u karotidnoj bolesti
Ksenija JovanovićTerapija hipertenzije kod bolesnika sa akutnom nekomplikovanom disekcijom tip B: anesteziološki pristup
Borivoje Lukić Endovaskularne embolizacije na visceralnim arterijama
Diskusija
17.15 – 17.45

Simpozijum: Servier

Vesna Stojanov „Marija i Goran, Vaši pacijenti iz svakodnevne prakse“
18.00hSVEČANO OTVARANJE
Koktel
DRUGI DAN: PETAK
25.11.2022.
Sala Donji Dorćol
09.00 – 10.15SESIJAArterijska hipertenzija u trudnoći
Moderatori: Miroslava Gojnić i Nenad Radivojević
Miroslava GojnićHipertenzija u trudnoći i fetalno programiranje
Milan PerovićVantelesna oplodnja i hipertenzija, priprema i nadzor pacijenata
Nenad RadivojevićZnačaj određivanja krutosti krvnih sudova u trudnoći
Jovana TodorovićSavremeni kontinuirani kontakti pacijenata opterećenih dijabetom i hipertenzijom, primenom društvenih mreža
Stefan DugalićDelikatnosti hipertenzije u trudnoći kao posledice neotkrivene hereditarne trombofilije
Diskusija
10.15 – 11.00SESIJAArterijska hipertenzija u pedijatriji
Moderator:Mirjana Kostić
Mirjana CvetkovićPrimena magnetne angiografije kod dece sa hipertenzijom-iskustvo nefrološke službe Univerzitetske dečje klinike
Brankica Spasojević DimitrijevaStenoza na arterijskoj anastomozi posle transplantacije bubrega
Igor StefanovićPrimena renovazografije u dijagnostici hipertenzije kod dece
Duskusija
11.00 – 12.00SESIJANovine u hipertenziji
Moderator:Dragan Lović
Dragan ĐorđevićHipertenzija i hronična opstruktivna bolest pluća
Goran KoraćevićHipertenzivna kriza
Dragan Lović, Tamara UroševićHipertenzija i koronarna bolest
Dejan Sakač Izazovi u tretmanu arterijske hipertenzije
Diskusija
12.00 – 12.15KAFE PAUZA
12.15 – 13.00SESIJACOVID 19 i kardiovaskularne bolesti
Moderator: Zorana Vasiljevic i Katarina Paunović
Katarina PaunovićCovid-19 lockdown i kardiovaskularne bolesti: propuštena prilika/Covid-19
Zorana Vasiljević PokrajčićCovid i kardiovasularne bolesti
Marija MarjanovićCovid i srčana insuficijencija
Šekib Skolović Kolhicin – lek izbora u lečenju post Covid perikarditisa i posledične hipertenzije.
13.00 – 13.45

Simpozijum: Alkaloid

Varijabilnost krvnog pritiksa i oštćenje ciljnih orgama
Vesna StojanovDa li možemo sprečiti varijabilnost krvnog pritiska?
Vladimir ZdravkovićAkutni koronarni sindrom i dvojna antitrombocitna terapija
13.45 – 14.30

Simpozijum: Viatris

Lipitenzija – bolje sprečiti nego lečiti
Vesna StojanovLečenje i hipertenzije i dislipidemije: sinergistički pristup
Nenad RadivojevićLipitenzija – od preporuka do prakse i obrnuto, kroz analize slučajeva
14.30 – 15.30RUČAK
15.30 – 16.30SESIJA: Hipertenzija – multidisciplinarna priča – prikazi slučajeva
Moderatori: Vesna Stojanov, Svetlana Apostolović, Vladimir Zdravković
Vladimir Zdravković, Lj. Marić, Đorđe StevanovićHipertenzija – lice ili naličije CVI?
Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Dragana Adamović, Milan Nikolić, Marko Dimitrijević Hipertenzivna kriza i subendokardna lezija miokarda
Milan Radovanović, Marija Popović, Mina Poskurica Hipertenzivna kriza, COVID i dijaliza!
Aleksandar Aleksić Arterijska hipertenzija, infarkt i krvarenje – loš trio
Boris Džudović Hronična tromboembolijska plućna hipertenzija – invazivni tretman – naša iskustva kroz prikaze slučajeva
16.30 – 17.00

Simpozijum: Medtronik

Napredak u renalnoj denervaciji: od selekcije pacijenata do procedure
Vesna StojanovRenalna denervaxija jedna opcija u terapiji rezistentne hipertenzije
Vladimir ZdravkovićRenalna denervacija – dokazana efikasnost i bezbednost – prva procedura u UKC Kragujevac
17.00 – 18.00SESIJAHipertenzija iz ugla endokrinologa
Moderator:Miloš Žarković
Miloš ŽarkovićSavremena terapija dijabetesa i kardiovaskularni rizik
Jasmina ĆirićUticaj starenja na sekreciju aldosterona
Biljana BeleslinTiroidni hormoni i kardiovaskularna oboljenja
Miloš StojanovićMonitoring krvnog pritiska kod pacijenata sa sekundarnom etiologijom hipertenzije
Diskusija
18.00 – 19.00ZAJEDNIČKA SESIJA: Hrvatskog društva za hipertenziju i Udruženja za hipertenziju Srbije
Moderatori: Bojan Jelakovic, Vesna Stojanov
Danilo RadulovićBrzina pulsnoga talasa – treba li biti deo rutinskog pregleda za procenu kardiovaskularnog rizika?
Josipa Josipović Programi smanjivanja rizika – pušenje kao primjer
Vladimir Prelević Rano vaskularno starenje
Ana Jelaković Glomerularna hiperfiltracija i kardiovaskularni rizik
Živka Dika Renalna denervacija kod bolesnika s hroničnom bubrežnom bolesti
Bojan Jelaković Sezonske varijacije krvnog pritiska
Ivan PećinTreba li lečiti Lp(a)
Discusion
TREĆI DAN: SUBOTA
26.11.2022.
Sala Donji Dorćol
09.00 – 10.15SESIJA: Arterijska hipertenzija iz ugla kardiologa
Moderatori: Dimitra Oštrić Kalimanovska, Bosiljka Vujisić Tešić
Bosiljka Vujisić TešićAortna stenoza i hipertenzija
Danijela Trifunović ZamaklarNapredne ehokardiografske tehnike u evaluaciji bolesnika sa arterijskom hipertenzijom – da li nam mogu pomoći u odabiru terapije?
Ana Đorđević DikićVolumetrijski stres za fenotipizaciju srcane insuficijencije
Elizabeta Srbinovska-KostovskaRole of echocardiography in assesment of patients with hypertension
Diskusija
10.15 – 11.15SESIJAHipertenzija i moždani udar
Moderator: Dejana Jovanović
Dejana JovanovićLečenje hipertenzije u akutnoj fazi moždanog udara
Milija MijajlovićOptimalna kontrola hipertenzije u karotidnoj stenozi iz ugla neurologa
Aleksandra M. PavlovićHipertenzija kao glavni faktor rizika za bolest malih krvnih sudova mozga: prevencija i lečenje
Diskusija
11.15 – 12.00

Radionica: Alkaloid

Individualni pristup u terapiji hipertenzije
Vesna Stojanov, Nenad RadivojevićPrikazi slučajeva
12.15 – 12.30Kafe pauza
12.30 – 13.15 SESIJAArterijska hipertenzija i oftamologija (oko)
Moderatori: Miroslav Vukosavljević, Ivan Stefanović
Dragana RistićMikrovaskularne promene na očnom dnu kod neregulisane arterijske hipertenzije
Miroslav VukosavljevićGubitak vida kao posledica arterijske hipertenzije
Ivan Stefanović Ehokardiografska dijagnostika vidnog živca kod Graves orbitopatije
Diskusija
13.15 – 13.30

Simpozijum: Proton Sistem

Vesna StojanovPrevencija postkovid kardiovaskularnih komplikacija
13.30 – 14.00

Simpozijum: Actavis Teva

Ivan Tasić Perindopril/indapamid Kada Kako I Kome, a predavač je prof dr Ivan Tasić iz Instituta 
14.00 – 15.00SESIONUdruženja za hipertenziju Srbije i Akademije medicinskih nauka SLD: Hipertenzija hroničnih bubrežnih bolesnika
Moderator: Nada Dimković
Višnja LežaićAntagonisti mineralokortikoidnih receptora i bolesti bubrega
Katarina LalićSGLT2 inhibitori u lečenju dijabetesne nefropatije i hipertenzije
Nada DimkovićHipertenzija u starih: o čemu treba misliti
Diskusija
15.00 – 16.00RUČAK
16.00 – 17.00ONLINEHypertension in the European framework
Guido GrassiNovelties in hypertension treatment
Giuseppe Manca Which BP target for treatment
Andrzej Januszewicz
Gianfranco Parati Perspectives for digital health applications hypertension management
Peter Nilsson„The role of the PolyPill in CVD prevention“.
Antonio Coca Payeras How prevent cognitive decline in hypertensive patients
Athanasios J. Manolis Perioperative management of Hypertension
Konstantinos (Costas) P.TsioufisDificult tocontrol HTN RDN for the for the management of HTN. Where do we stand
Philippe Van de BorneEffects global warming and airborne pollution on the cardiovascular system
Zatvaranje kongresa
Dodela sertfikata
SUBOTA: 26.11.2022. Sala ŠONDA 4
10.00 – 11.00SESIJASo i arterijska hipertenzija
Prezenter:Dr Dragana Jović
Autori: Verica Jovanović, Dragana Jović, Dragana AtanasijevićIstraživanje dijetnog unosa natrijuma kod odraslog stanovništva u Srbiji, 2021 – osnovni rezultati
Dragana JovićZnanje, stavovi i ponašanje odraslog stanovništva o unosu soli – osnovni rezultati istraživanja
Dragana AtanasijevićUpotreba lekova za lečenje hipertenzije
Diskusija
11.00 – 12.00SESIJAArterijska hipertenzija kod starih
Moderator:Nebojša Despotović
Gordana Mihajlović Arterijska hipertenzija kod starih- zašto i kako?
Danijela Lepojević- Stefanović Arterijska hipertenzija kod starih- zašto i kako koronarna bolest?
Maja Nikolić-Despotović Arterijska hipertenzija kod starih- zašto i kako cerebrovaskularna bolest?
Nebojša DespotovićArterijska hipertenzija kod starih- zašto i kako preporuke?
Diskusija
12.00 – 12.15Kafe pauza
12.15 – 13.15SESIJAArterijska hipertenzija iz ugla kardio hirurga
Moderatori:Svetozar Putnik, Dejan Marković, Emilija Nestorović
Miloš MatkovićAkutna disekcija aorte – najteža komplikacija hipertezije
Dejan MarkovićPerioperativna hipertenzija kod kardiohirurških bolesnika
Emilija NestorovićMenadžment hipertenzije kod bolesnika sa ugrađenim LVAD
Vladimir TutušNekardijalna hirurgija kod bolesnika sa aortnom stenozom
Diskusija
13.15 – 14.15SESIJACerebrovaskularne bolesti iz ugla neurohirurga
Moderatori: Goran Tasić, Igor Nikolić, Nikola Repac
Igor Nikolić Standardna i inovativna dijagnostika intrakranijalnih aneurizmi, arterio-venskih malformacija i kavernoma mozga
Nikola RepacIntracerebralni hematomi – klinička slika, predisponirajući faktori i tretman
Aleksandar Janićijević Kavernomi moždanog stabla – klinička slika i prirodni tok
Dragoslav NestorovićEndovaskularo lečenje velikih i džinovskih intrakranijalnih aneurizmi
Goran TasićHirursko lečenje intrakranijalnih aneurizmi, arterio-venskih malformacija i kavernoma mozga
Diskusija