Višegradska 26, Beograd

Udruženje za hipertenziju Srbije

PROGRAM

VII Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem

ŠKOLA HIPERTENZIJE 2023

Beograd, 02.novembar,2023, Hotel Mona Plaza

2.11.2023.Hotel MONA PLAZA, Beograd
08.00 – 09.00REGISTRACIJA UČESNIKA
09.00 – 09:15Otvaranje Simpozijuma Vesna Stojanov
09.15 – 10.10I SESIJA:
Arterijska hipertenzija i preventiva
Moderatori:
Ivana Nedeljković, Branko Jakovljević
Uloga ishrane u lečenju arterijske hipertenzije.Branko Jakovljević
Faktori životne sredine i arterijska hipertenzija – ESH2023 Katarina Paunović
Bezbedna fizička akzivnost i hipertenzijaIvana Nedeljković
Diskusija
10.10 – 10.30II SESIJA:
Šta kažu nove ESH preporuke
Šta kažu nove ESH preporuke – mesto SGLT inhibitoraVesna Stojanov
Diskusija
10.30 – 11.40III SESIJA:
Sekundarna hipertenzija
Moderatori:
Miloš Žarković, Nada Dimković
Nefrogena hipertenzijaNada Dimković
Endokrna hipertenzija Miloš Žarković
Monitoring krvnog pritiska kod pacijenata sa sekundarnom hipertenzijomMiloš Stojanović
Hipertenzija u trudnoći – ESH 2023Nenad Radivojević
Diskusija
11.40 – 12.10

Sponzorisano predavanje:
Alkaloid
– Kako odabrati pravi beta blokator za Vašeg pacijenta?

Prof. dr Vesna Stojanov
Dr Nenad Radivojević
12.10 – 12.30Kafe pauza
12.30 – 13.15IV SESIJA:
Rezistentna hipertenzija – naše iskustvo
Moderatori:
Goran Stanković, Vesna Stojanov
Rezistentna hipertenzija- novine u dijagnostici I terapijiVesna Stojanov
Izbor bolesnika za renalnu denervaciju iz ugla interventnog kardiologaDejan Milašinović
Tehnička izvodljivost renalne denervacijeZlatko Mehmedbegović
Naša iskustvaNenad Radivojević
13.15 – 13.45

Sponzorisano predavanje:
Boehringer Ingelheim

Učinimo pacijentima sa HFrEF život lepšimProf. dr Dragan Kovačević
HFpEF – Moramo misliti i na njihDejan Simeunović
13.45 – 14.25V SESIJA:
Terapijski izazovi u lečenju simptoma donjeg urinarnog trakta (LUTS)
Moderatori:
Aleksandar Vuksanović, Vesna Stojanov
Primena ihibitora 5 alfa refuktaze Aleksndar Vuksanovič
Primena alfa blokatora Bojan Čegar
Diskusija
14.25 – 15.15

Sponzorisano predavanje:
VIATRIS
Lipitenzija – u svetlu novih preporuka

Terapija hipertenzije i dislipidemije: najvažnije iz novih preporukaProf. dr Vesna Stojanov
Lipitenzija – sa novim preporukama – od peporuke do prakse kroz prikaze slučajevaDr Nenad Radivojević
15.15 – 16.15RUČAK
16.15 – 16.30

Sponzorisano predavanje:
ABELA PHARM – Značaj prevencije kardiovaskularnih događaja – savremeni pristup

Prof. dr Vesna Stojanov
16.30-17.40VI SESIJA:
SESIJA: Novine u hipertenzije
Moderatori:
Dragan Lović, Dejan Sakač
Beta blokatori za i protiv Dragan Lović
Hipertenzivna kriza- prikaz slučajaDragan Đorđević
Izazovi u tretmanu arterijske hipertenzijeDejan Sakač
Hipertenzija I srčana insuficijencija-nove preporukeMarija Marjanović
Diskusija
17.40 – 18.35VII SESIJA:
Hipertenzija i moždani udar
Moderatori:
Aleksandra Pavlović, Predrag Stanarčević
Kako lečiti hipertenzijju kod pacijenata sa moždanim udarom- smernice za optimalni pristupPredrag Stanarčević
Bolest malih krvnih sudova mozga I arterijska hipertenzijaAleksandra M. Pavlović
Psihijatrijski lekovi, srce i arterijski pritisakZorana Pavlović
Diskusija
18.35 – 19.00VIII Sesija:
Zajednička sesija Udruženje za hipertenziju Srbije I Hrvatskog društva za hipertenziju
Moderator:
Vesna Stojanov
Sezonska varijabilnost krvnog priziskaBojan Jelaković
Kardiovaskularni rizik i glomerularna hiperfiltracijaAna Jelaković
19.00hZatvaranje Simpozijuma