PROGRAM

Škola hipertenzije 2021

PRVI DAN PETAK10.12.2021.
14.00 – 15.00 REGISTRACIJA UČESNIKA
I SESIJA: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA i PREVENTIVA
Moderatori: Prof. Vesna Stojanov, Prof. dr Branko Jakovljević
15:00 – 15:10 Otvaranje
15:10 – 15:30 Epidemiologija i dijagnoza arterijske hipertenzije u svetlu novih preporuka i aktuelne
epidemiološke situacije
Vesna Stojanov
15:30 – 15:45 Ateroskleroza i kardiovaskularne bolestiDr Dragana Atanasijević
15:45 – 16:00 Uticaj soli u nastanku arterijske hipertenzije Prof. dr Branko Jakovljević
16:00 – 16:45 Diskusija
II SESIJA: ENDOKRINA I NEFROGENA HIPERTENZIJA
Moderatori: Prof. dr Dejan Sakač, Doc.dr Miloš Stojanović
16:45 – 17:00 Endokrina hipertenzija – dijagnoza i terapijaDoc. dr Miloš Stojanović
17:00 – 17:15 Arterijska hipertenzija u svakodnevnoj praksi-rešavanje praktičnih problemaProf. dr Dejan Sakač
17:15 – 17:30 Kontroverze u vezi sa KDIGO-2021 vodičem za hipertenziju kod hroničnih bubrežnih bolesnika Prof. dr Nada Dimković
17:30 – 17:45 Diskusija
17:45 – 18:00

Kompanija SCHILER:
Ambulatorni 24 h monitoring arterijskog krvnog pritiska-zlatni standard

Prof.dr Vesna Stojanov,
Dr. Nenad Radivojević
III SESIJA: ARTERIJSKA HIPERTENZIJA I PERIFERNA BOLEST
Moderator: Prof. dr Vesna Stojanov
18:15 – 18:30 Da li mislimo na perifernu bolest?Prof. dr Vesna Stojanov
18:30 – 18:45 Periferna arterijska bolest. Simptomi, dijagnostika i neoperativno lečenjeDr Dragan Vasić
DRUGI DAN SUBOTA11.12.2021.
09.00 – 10:00 REGISTRACIJA
IV SESIJA: HIPERTENZIJA I MOŽDANI UDAR
Moderatori: Prof. dr Dejana Jovanović, Doc. dr Aleksandra Pavlović
10:00 – 10:15 Prikaz bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom i hipertenzijom – kada i koliko lečiti
arterijski pritisak?
Prof. dr Dejana Jovanović
10:15 – 10:30 Prikaz bolesnika sa akutnim hemoragijskim moždanim udarom – kako i dokle spuštati
arterijski pritisak?
Asist. dr Predrag Stanarčević
10:30 – 10:45 Prikaz bolesnika sa bolešću malih krvnih sudova – šta je cilj?Doc. dr Aleksandra M. Pavlović
10:45 – 11:00 Diskusija
V SESIJA: HIPERTENZIJA IZ UGLA PSIHIJATRA
Moderatori: Prof dr Milan Latas, Prof. dr Vesna Stojanov
11:00 – 11:15 Anksioznost, depresija i aterijska hipertenzijaProf. dr Milan Latas
11:15 – 11:30 Arterijska hipertenzija i lečenje od strane od strane psihijatraAss. dr Zorana Pavlović
11:30 – 12:00 Rešavanje kliničkih problema Prof.dr Milan Latas, Prof.dr Vesna Stojanov
12:00 – 12:45

Simpozijum VIATRIS:
Terapija hipertenzije i dislipidemije: sinergistički pristup

Terapijske strategije u lečenju arterijske hipertenzije kod posebne populacije pacijenataProf. dr Vesna Stojanov
Lečenje poremećaja lipida kod visoko rizičnih pacijenataProf. dr Katarina Lalić
12:45 – 13:30

Simpozijum ALKALOID:
Bolje sprečiti komplikacije hipertenzije nego ih lečiti:

Fiksne kombinacije u terapiji hipertenzije – Skopryl Combo Prof dr Vesna Stojanov
Prasugrel u terapiji akutnog koronarnog sindromaProf dr Branko Beleslin
Medikamentno lečenje Periferne arterijske okluzivne bolesti ( POAB)Prof dr Nenad Ilijevski
13:30 – 14.45 RUČAK
14:45 – 15:00

Abela Pharm:
Cardiovitamin FDe kod post Covid 19

Prof.dr Vesna Stojanov
VI SESIJA: HIPERTENZIJA I COVID 19
Moderatori: Prof. dr Dragan Lović, Prof. dr Ivana Nedeljković
15:00 – 15:15 Hipertenzija i COVID 19 Prof. dr Dragan Lović
15:15 – 15:30 Trudnoća hipertenzija COVID 19 Dr Nenad Radivojević
15:30 – 15:45 COVID 19 i upotreba suplementiProf.dr Srđan Pešić
15:45 – 16:00 Hipertenzija, sport i COVID 19 smernice 2020Prof. dr Ivana Nedeljković
16:00 – 16:15 Hipertenzija, srčana insuficijencija i COVIDDr. Marija Marjanović
16:15 – 16:30 Monoterapija i fiksne kombinacije u lečenju arterijske hipertenzijeProf. dr Ivan Tasić
VII ZAJEDNIČKA SESIJA
Udruženje za hipertenziju Srbije, Hrvatsko društvo za hipertenziju, Združenje za hipertenzijo Slovenija, Udruženje kardiolaoga BiH, Udruženje za hipertenziju Severne Makedonije
Modratori Prof.dr Vesna Stojanov, Prof.dr Bojan Jelaković, Prof.dr Jana Brguljan Hitij
16:30 – 16:45 Epidemiologija i javnozdravstvene dileme u hipertrnziji – vlastiti podaci Prof.dr Ranko Stevanović (HRV)
16:45 – 17:00 Mikrocirkulacija i arterijska hipertenzija Prof.dr Šekib Sokolović (BIH)
17:00 – 17:15 Fibromuskularna displazijaDr. Živka Dika (HRV)
17:15 – 17:30 Krutost velikih krvnih žila i kardiovaskularnih mortalitetaVedran Premužić (HRV)
17:30 – 17:45 Povezanost dnevne temperature i onečišćenja zraka sa arterijskim tlakomAna Jelaković (HRV)
17:45 – 18:00 Uromodulin pridonosi riziku na početku kardioaskularnog kontinumaJosipa Josipović (HRV)
18:00 – 18:15 Ehokardiografija i hipertenzije Prof.dr Elizabeta Srbinovska Kostovska (MKD)
18:15 – 18.30 Asimptomatska hiperuricemija – treba li biti dilema? Prof.dr Bojan Jelaković
18:30 – 18:45 Mesto diuretika u antihipertenzivnoj terapijiProf.dr Jana Brguljan Hitij (SLO)
18:45 – 19.00 Lipprotein(a) – znamo li kada ga treba liječitiIvan Pećin (HRV)
19:00 – 19:30 Diskusija i zaključci simpozijuma