O nama - UHSRB

Udruženje za hipertenziju Srbije -UHSRB

Udruženje za hipertenziju Srbije (UHS) okuplja stručnjake iz različitih oblasti medicine, koji se bave problemom arterijske hipertenzije. Aktivnosti udruženja su usmerene ka istraživanju, edukaciji, blagovremenoj dijagnostici, prevenciji  i lečenju  arterijske hipertenzije.

Udruženje za hipetrenziju Srbije, osnovano 1990. godine, delovalo je u početku pod nazivom Jugoslovenska liga za hipertenziju. 

UHSRB i rukovodstvo od osnivanja

 1. Osnivač i prvi predsednik Jugoslovenske lige za hipertenziju bio je prof. dr Đorđe Kozarević  (1990–1995.god).


2. U periodu od 1995. do 1996. godine, predsednik udruženja je prof. dr Dragoslav Avramović


3. Od 1996. do 2005. titulu predsednuka UHS-a nasleđuje prof. dr Maksimilijan Kocijančić.


4. Predsednik Jugoslovenske Lige za hipertenziju, u periodu od 2005-2008 godine bio je prim. dr Časlav Stošić.


5. Prof. dr Dragan Lović je na mestu predsednika Udruženja u periodu od 2008-2019.godine.


6. 2019. godine na mesto predsednice Upravnog odbora  Udruženja za hipertenziju  izabrana je prof. dr Vesna Stojanov.

Naša Misija

Osnovni zadatak Udruženja za hipertenziju Srbije je saradnja sa lekarima različitih specijalnosti, u cilju podizanja stručnog znanja, kao i praćenja novih preporuka u vezi prevencije, blagovremene dijagnostike, individualnog izbora i pristupa u lečenju arterijske hipertenzije, kao i ranog otkrivanja oštećenja ciljnih organa, koji nastaju kao posledica povišenog arterijskog krvnog pritiska.

Važna uloga UHS leži u prevenciji nastanka arterijske hipertenzije, tj.edukacije lekara i stanovništva o važnosti podizanja svesti o značaju same prevencije.

Ciljevi rada Udruženja za hipertenziju Srbije

  • Okuplja stručnjake koji se bave problemom arterijske hipertenzije,
  • Predlaže i organizuje mere za unapređenje i poboljšanje zdravstvene zaštite bolesnika sa arterijskom hipertenzijom, počevši od primarne prevencije,
  • Radi na stručnom i naučnom usavršavanju članova i svih ostalih zainteresovanih zdravstvenih radnika,
  • Sprovodi kontinuiranu edukaciju lekara, medicinskih sestara, tehničara, kao i stanovništva,
  • Sarađuje sa stručnim i naučnim institucijama u Srbiji  i inostranstvu, 
  • Uspostavlja saradnju s farmaceutskim kućama,
  • Uvođenje registra obolelih od arterijske hipertenzije.

Međunarodna saradnja

Želimo da istaknemo profesionalnu saradnju sa stručnim i naučnim institucijama u inostranstvu.

Liga za hipertenziju postala je član Svetskog udruženja za hipertenziju – International Society of Hypertension (ISH).

    1. 16. septembra 2008 god. Jugoslovenska liga za hipertenziju promenila je naziv u Udruženje za hipertenziju Srbije (UHSRB) i usvojen je novi statut Udruženja i izabrano novo rukovodstvo.

 

  1. Udruženje za hipertenziju Srbije postaje i član Evropskog Udruženja za hipertenziju (ESH) – European Society of Hypertension

Udruženje za hipertenziju Srbije 2009. obnavlja svoje članstvo u Svetskoj ligi za hipertenziju – World Hypertension League (WHL)