SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA

SUBOTA26.10.2022.
14.30 – 15.30SESIJA MEDICINSKIH SESTARA Najnovije smernice u sestrinskoj praksi
Spomenka Stojanović Uloga bubrega u regulaciji krvnog pritiska
Dragana Bjeličić 24h ambulatorni monitoring krvnog pritiska kao dijagnostička metoda
Milica Marinković Milevski Komplikacije hipertenzije
Vukosava RadovanovićSestrinske intervencije kod pacijenata sa venskom retinalnom okluzijom
Marija GalićOporavak bolesnika nakon kardiohiruške operacije
Katarina Matejić GaćešaErgospirometrija u proceni preoperativnog rizika
Diskusija