DOMAĆI PREDAVAČI

DOMAĆI PREDAVAČI
1Prof. dr Bulat Petar, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Medicina rada
2Prof. dr Ćirić Jasmina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
3Prof. dr Davidović Lazar, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
4Prof. dr Dikić Đorđević Ana, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
5Prof. dr Dimković Nada, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Kliničko odeljenje za bubrežne bolesti, KBC Zvezdara
6Prof. dr Jakovljević Branko, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
7Prof. dr Jorga Jagoda, penzionisani prof Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
8Prof. dr Jovanović Dejana, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za neurologiju, načelnik Odeljenja urgentne neurologije, Klinički centar Srbije
9Prof. dr Koraćević Goran, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
10Prof. dr Lović Dragan, Singidunum Univerzitet, fakultet zdravstvenih studija, Specijalistička ordinacija za interne bolesti „ Inter Medica“ – centar za hipertenziju Niš
11Prof. dr Marković Miroslav, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
12Prof. dr Milašinović Goran, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
13Prof. dr Naumović Radomir, Klinički Centar Srbije, Klinika za nefrologiju
14Prof. dr Nedeljković Ivana, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Klinika za kardiologiju, KCS
15Prof. dr Obradović Slobodan, Klinika za kardiologiju i urgentnu internu medicinu, Vojnomedicinska akademija Beograd, Medicinski fakultet, Univerzitet odbrane,
16Prof. dr Oštrić Kalimanovska Dimitra, penzioner, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
17Prof. dr Otašević Petar, Institut za Kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
18Prof. dr Paunović Katarina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za higijenu i medicinsku ekologiju
19Prof. dr Popović Dejana, Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije
20Prof. dr Putnik Svetozar, Klinika za kardiohirurgiju, Klinički centar Srbije
21Prof. dr Ristić Arsen, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
22Prof. dr Sakač Dejan, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine-Sremska Kamenica
23Prof. dr Stefanović Branislav, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
24Prof. dr Stojanov Vesna, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za kardiologiju, Načelnik Multidisciplinarnog centra za polikliničku dijagnostiku, ispitivanje i lečenje poremećaja arterijskog krvnog pritiska, Klinički centar Srbije
25Prof. dr Tasić Ivan, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja
26Prof. dr Vasiljević Nađa, Institut za higijenu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
27Prof. dr Veličković Radovanović Radmila, Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet Niš, Klinika za nefrologiju, Klinički centar Niš
28Prof. dr Vujisić Tešić Bosiljka, Poliklinika „ARS MEDICA“
29Prof. dr Žarkov Marija, Klinika za neurologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
30Prof. dr Žarković Miloš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
31Prim. dr Pešić Snežana, Kliničko odeljenje za bubrežne bolesti, KBC Zvezdara
32Doc. dr Antonijević Nebojša, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
33Doc. dr Dragaš Marko, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
34Prof. dr Đorđević Dragan, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za lečenje i
rehabilitaciju
35Doc. dr Giga Vojislav, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
36Doc. dr Ilić Nikola, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
37Doc. dr Končar Igor, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije
38Doc. dr Lasica Ratko, Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Medicinski fakultet Beograd
39Doc. dr Latas Milan, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za psihijatriju, KCS
40Doc. dr Nedeljković Beleslin Biljana, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS
41Doc. Dr Pavlović Aleksandra, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za neurologiju, načelnik Odeljenja urgentne neurologije, Klinički centar Srbije
42Doc. dr Popović Milka, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
43Doc. dr Stojanović Miloš, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Klinika za endokrinologiju i bolesti metabolizma, KCS
44Asist. dr Bošković Srđan, Institut za Kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
45Asist. dr Dunjić-Kostić Bojana, Klinika za psihijatriju, KCS
46Asist. dr Pantović Stefanović Maja, Klinika za psihijatriju, Klinički Centar Srbije
47Asist. dr Pavlović Zorana, Klinika za psihijatriju, KCS
48Asist. dr Stanarčević Predrag, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za neurologiju, načelnik Odeljenja urgentne neurologije, Klinički centar Srbije
49Asist. dr Zdravković Marija, Kliničko bolnički centar „ Bežanijska kosa“,
50Mr. dr Petrović Olga, Klinički centar Srbije – Kabinet za ehokardiografiju
51Dr Atanasijević Dragana, Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović – Batut
52Dr Babić Vesna, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ Beograd
53Dr Bošković Nikola, istraživač-saradnik, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
54Dr Jović Dragana, Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović – Batut
55Dr Kisić Gordana, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović“ Beograd
56Dr Ostojić Marina, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije
57Dr Pađen Višnja, Klinika za neurologiju, Klinički centar Srbije
58Dr Radivojević Nenad, Centar za hipertenziju, Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbija